jordan folie
o firmie oferta kontakt
 

 

PRODUKCJA FOLII
DRUK FLEKSOGRAFICZNYi
ZGRZEWANIE WORKÓW
RECYKLING
 
 

 

 

e-mail: biuro@jordan.lublin.pl

Producent folii - recycling odpadów

W trosce o środowisko naturalne zajmujemy się przerobem własnych oraz pozyskanych odpadów poprodukcyjnych, które przetwarzamy w procesie regranulacji na surowiec wtórny.

Od 10.05.2004r. posiadamy zezwolenie na skup, transport oraz przerób odpadów foliowych (zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001r. o odpadach Dz.U.Nr 62 poz.628)

JESTEŚMY ZAINTERESOWANI ZAKUPEM CZYSTYCH ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH
Z TWORZYW LDPE i HDPE

recykling odpadów